lördag 27 maj 2017

Mora kommun överväger att investera 6,9 miljoner kronor i arenan

Upprustningsbehovet av Smidjegrav är enormt. Kommunens avsikt är att investera 6,9 miljoner kronor i arenan, förutsatt att MIK går in med 2,5 miljoner.

"Totalt omfattar åtgärdsprogrammet 43 punkter och beräknas kosta 9,4 miljoner, varav kommunens del blir 6,9 miljoner och klubbens 2,5 miljoner. En del av åtgärderna hade varit nödvändiga att utföra, oavsett om Mora IK spelat i SHL eller inte", skriver kommunen på hemsidan.

Tanken är att Moras arenahyra ska höjas efter upprustningen:

"Eftersom kommunen äger hallen och klubben hyr den, blir anpassningarna ett delat ansvar. Fördelningen är helt enligt det hyresavtal som kommunen och klubben har idag. Efter att upprustningarna har genomförts, kommer Mora IK:s hyra att höjas på ett sätt som svarar mot de investeringar som kommunen gör", skriver kommunen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar