fredag 10 juni 2016

Rekordhög omsättning för Luleå - intäkterna ökade med tio miljoner kronor

Luleå ökade intäkterna med tio miljoner kronor den gångna säsongen och omsatte mer pengar än någonsin, uppger klubbens hemsida.

Det var bland annat de lokala reklam- och sponsringsintäkterna som ökade (tre miljoner).

Klubben gick dock - av olika anledningar - back med 1,6 miljoner kronor.

"Orsakerna till detta har främst varit att fasta kostnader i ledning, administration och service varit för höga i förhållande till intäkterna. Dessutom har föreningens resultat påverkats negativt av att de centrala intäkterna från SHL minskat med ca 2 Mkr och föreningens driftbolag presenterar ett underskott med anledning av att deras kostnader ökat utan motsvarande ökning av driftsbidraget för Coop Norrbotten Arena", skriver klubben.

Åtgärder har vidtagits för att sänka kostnaderna utanför A-lagsverksamheten och kommer få full effekt den kommande säsongen.

Spelarbudgeten kommer inte påverkas av minusresultatet, utan blir minst lika hög som i fjol.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar